Robert
Dorsman


Robert Dorsman online

Robert Dorsman heeft zich toegelegd op het vertalen van Zuid-Afrikaanse literatuur.
Hier vindt u informatie over Robert, boekvertalingen, artikelen en zijn favoriete boeken, poŽzie en films. Naast vertaler is Robert ook docent Engels (Cambridge).